Gå til hoved-indhold

Jordportefølje


Et af de væsentligste fundamenter for driften er landbrugsjorden, som er i ejerskab eller lejet. Jorden er opkøbt eller på lejekontrakter, som løbende forlænges. Driftsværdien er derfor løbende væsentligt forøget. Denne værditilvækst er ikke medtaget i FirstFarms’ aktivopgørelser på jord.

Prisudvikling på jord

Der foreligger ingen officielle statistikker for køb og salg af landbrugsjord i vores driftsområder, og der er ingen offentlig vurdering af jorden. Det er derfor vanskeligt at skaffe fuldt dokumenterede oplysninger om jordpriserne og udviklingen i jordpriserne. Vores vurdering af dagspriser sker ud fra kendskab til reelle jordtransaktioner og officielle uafhængige valuar vurderinger. Værdiansættelsen er påvirket af flere parametre, hvor de væsentligste er markstørrelse, bonitet og transaktionsstørrelse. Den største del af jorden har været i vores ejerskab i over 10 år.

Udvikling i jordporteføljen

FirstFarms fokuserer altid på jordforbedringer og kompaktering af jorden i nuværende områder, samt udvidelse i områder med potentiel god kompaktering og høj bonitet tæt på nuværende driftscentre. Omkostninger til denne proces bæres over driften. FirstFarms har stort fokus på den gennemsnitlige markstørrelse. Der er positiv driftsøkonomi i forøgelse af markstørrelsen og samlet placering af marker. Samtidig arbejdes der konstant med offentligt registreret ejerskab af jorden. Kun en marginal andel af jorden er ikke offentligt tinglyst.

Bogført værdi af købt landbrugsjord

 2023Dagsværdi2022Dagsværdi 2021Dagsværdi20202019
 HektarmDKKmDKKHektarmDKKmDKKHektarmDKKmDKKHektarmDKKHektarmDKK
Slovakiet2.6251902922.5591882662.5241852322.5221832.332135
Rumænien4.8971273444.8681233134.6641142987.5602245.939136
Tjekkiet961841239618412592983949618192975
Total8.4834017598.3883957048.11738262411.0434889.200346

 

Oversigt over landbrugsjord, hektar

 SlovakietRumænienTjekkietUngarnTotal
 DyrketEjetDyrketEjetDyrketEjetDyrketEjetDyrketEjet
20239.9002.6255.3004.8971.165961400016.7658.483
20229.6152.5595.1274.8681.165961425016.3328.388
20219.5522.5244.6694.6641.1659610015.3858.149
20209.4752.5229.2307.5601.1519610019.91611.073
20199.0042.3327.5975.9391.1519290017.7529.200