Gå til hoved-indhold

Whistleblower

Hvorfor har vi en whistleblower platform?

 

En af vores værdier er Ansvarlighed. FirstFarms er forpligtet til at drive forretning med høj ansvarlighed og gennemsigtighed. Vores whistleblower platform er oprettet for at reducere risikoen for alvorlige forseeleser og fejlbehandling i vores organisation og for at forhindre deres skadelig virkning på vores virksomhed og dets omdømme. 

Hvis du er FirstFarms’ medarbejder eller ekstern samarbejdspartner og har kendskab til alvorlige forseelser og/eller ulovlige handlinger, trusler mod offentlig interesse / national sikkerhed samt bedrageri og korruption i vores organisation, bedes du rejse din bekymring gennem vores whistleblower platform.

Du kan læse mere om FirstFarms' whistleblower politik her.  

Beskyttelse af whistleblower mod konsekvenser/repressalierDet er et grundlæggende begreb i enhver ansættelseskontrakt, at en medarbejder vil tjene arbejdsgiverens interesse og ikke videregive fortrolige oplysninger om arbejdsgiverens anliggender. Ikke desto mindre, hvis en person opdager information, som de mener viser alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligeder i organisationen, så skal disse oplysninger kunne videregives uden frygt for konsekvenser. Uanset om en klage gives anonymt eller ej, garantere FirstFarms beskyttelse moed konsekvenser og repressalier. Enhver sådan handling mod en whistlerblower tolereres ikke af FirstFarms.

Hvem administrerer FirstFarms' whistleblower platform?Din rapport vil i første omgang blive gennemgået af medlemmer af FirstFarms' revisionsudvalg, som vil afgøre yderligere foranstaltninger.

Selvom Whistleblower-platformen er en del af FirstFarms' hjemmeside, er det kun medlemmer af FirstFarms' revisionsudvalg, der har adgang til rapporterne. Den tekniske opsætning af platformen administreres af ORIGINALEN ApS.

 

Er rapporter til FirstFarms' whistleblower platform sikre og fortrolige?


Enhver rapport holdes fortroligt i videst muligt omfang under hele undersøgelsen. Vi gemmer ikke IP-adressen, du har sendt din rapport fra.

Vi kommunikerer med dig via den adgangskode, som du skal gemme efter at du har indsendt en rapport gennem vores hjemmeside. Du modtager et skriftligt resultat af undersøgelsen ved at indsætte den gemte adgangskode i feltet nederst på siden. Vi er forpligtet til at undersøge og give dig et skriftligt svar indenfor 60 (tres) kalederdage fra det øjeblik din rapport er kommet i FirstFarms' revisionsudvalgs besiddelse.

Derfor opfordrer vi dig til jævnligt at tjekke om der er svar, da vi kan anmode om mere information fra dig i forbindelse med undersøgelsen. 

Hvad skal reporteres gennem whistleblower platformen?


Hvis du er FirstFarms medarbejder og har bekymringerne af enhver at at rapportere, opfordrer vi dig til at bruge standard kommunikationskanaler, som linjeledere, ledernes leder, den HR-ansvarlige eller juridisk rådgiver.

Hvis du ikke har det godt med at rapportere gennem ovennævnte kanaler eller ønsker at rapportere anonymt, bedes du indsende din klage via FirstFarms' whistleblower platform.

Kun følgende alvorlige forseelser (overtrædelser) skal rapporteres gennem whistleblower platformen:

Hvad skal reporteres gennem whistleblower platformen?
 • Strafbare handlinger vedrørende offentlige indkøb og auktioner.
 • Lovovertrædelser af offentligt ansatte.
 • Enhver lovovertrædelse i henhold til straffeloven fra det land, hvor klagen er formuleret.
 • En administrativ overtrædelse, for hvilken der kan pålægges en bøde med et loft, der fastsættes ved beregningen.
 • Enhver korruption og bestikkelse i henhold til den gældende straffelov.
 • Andre kriminelle aktiviteter.
 • Aktiviteter, der kan medføre miljøfare.
 • Aktiviteter, der kan have indvirkning på den enkeltes liv eller helbred.
 • Uretfærdig behandling af en medarbejder og anden uetisk adfærd.
 • Manglende overholdelse af FirstFarms' etiske regler og andre interne politikker.
 • Enhver anden aktivitet, der kan undersøges i henhold til denne politik.
Hvad skal IKKE reporteres gennem whistleblower platformen?
 • Klager vedr. ansættelsesvilkår; f.eks. løn, ferie, ansættelsesvilkår.
 • Praktiske klager over daglige rutineopgaver.
 • Overtrædelse af interne politikker om daglige rutineopgaver, f.eks. rygepolitik.