Gå til hoved-indhold

Samfundsansvar


FirstFarms bifalder udviklingen mod et mere bæredygtigt landbrug. Vi er bevidste om, at vores virke påvirker klima og natur, og det er vores mål løbende at reducere denne påvirkning. I FirstFarms mener vi, at vi ikke kan drive vores virksomhed uden at tage os af miljøet, vores ansatte, vores dyr og engagementet i det lokale samfund. Derfor er samfundsansvar et af de strategiske områder i FirstFarms. Hver dag arbejder vi på at skabe en mere bæredygtig virksomhed, forbedre arbejdsvilkårene og støtte det lokale samfund.

FirstFarms støtter op om, og bidrager til, FN’s 2030 dagsorden og de 17 verdensmål for en mere bæredygtig udvikling. Vi arbejder derfor systematisk med aktiviteter som understøtter FN’s verdensmål, herunder ”Stop sult”, ”Livet på land”, ”Klimaindsats”, "Ansvarligt forbrug og produktion" og ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”.

For at belyse vores arbejde med en bæredygtig udvikling benytter vi Nasdaq’s anbefaling til rapportering – ESG-data (Environment, Social, Governance). ESG-data indeholder standardiserede hoved- og nøgletal, som dækker over selskabets arbejde med miljø og klima, sociale forhold og selskabsledelse. Nøgletallene indgår i den årlige redegørelse for samfundsansvar, og tallene vil give omverdenen indblik i vores arbejde med en bæredygtig udvikling, og hvordan vi præsterer på området.