Gå til hoved-indhold

FirstFarms' DNA

Ansvarlighed

Passion

Respekt

Hvem er vi og hvad kan der forventes af os

Med afsæt i professionel ledelse og "best practice" opkøber og driver vi jordbrugs- og fødevarevirksomhed i Centraleuropa med ansvar for de omkringliggende samfund. Vi udvikler de enkelte landbrug til mere moderne virksomheder, som leverer højeste kvalitet, primært til de lokale fødevarevirksomheder. FirstFarms bifalder udviklingen mod et mere bæredygtigt landbrug, og vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

Vi sikrer vores investorer attraktive afkast på drift og værditilvækst og har fokus på risikospredning på produkter og driftsgrene. Vi handler også på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen.


Vi driver landbrug med viden og ambitioner

Vi er landmænd med ekspertise og erfaring. Vi er passionerede med at arbejde med jorden, dyrene og maskinerne, og vi har omfattende kendskab til de områder vi opererer i, de landbrugsprodukter vi producerer og de markeder vi producerer til.

Talent er en forpligtelse og som en konsekvens heraf har vi sat vores ambitionsniveau højt. FirstFarms’ ambition er at blive en af Europas bedst drevne og mest profitable virksomheder indenfor jordbrug og fødevarer. Vi vil nå vores mål gennem engagement, viden og omhu. Ved at være respektfuld overfor vores omgivelser og drive korrekt og ansvarligt landbrug.  


Vi driver landbrug med respekt for dyrene og jorden

Vi fokuser på dyrevelfærd. Alle vores medarbejdere er uddannede for at sikre gode levevilkår for vores dyr. Vi behandler vores dyr godt – hver dag.

Det er vigtigt for os, at vores marker ser pæne ud. At afgrøderne står jævnt og at vores maskiner og værktøj er velholdt. Vi fyldes med stolthed, når vi ser vores marker. Vi gør en indsats – hver dag.


Vi driver landbrug med respekt for mennesker og omgivelser

Vi har gode arbejdsbetingelser. Mange af os har været gode kollegaer i mange år og vil fortsætte med at være det i årene der kommer. Nye, gode kollegaer kommer til, fordi de har hørt, at vi har en god arbejdsplads.

Vi er også gode naboer. Vi driver stordriftsfarme, men vi vil aldrig blive for store til at tage aktiv del i lokalsamfundet, og vi opfører os korrekt.


Vi driver landbrug med respekt for vores aktionærer

Afstanden mellem tanke og handling er kort i FirstFarms’ stalde og marker. Når det kommer til investering i morgendagens landbrug – når vi forvalter den tillid og kapital, som vores aktionærer har betroet os – gør vi det omhyggeligt og med rettidig omhu.

FirstFarms investerer i jord, dyr og ejendom – alle materielle aktiver. Ingen luftkasteller, ingen hurtige løsninger og hurtige penge. I stedet er vores investeringsstrategi karakteriseret ved rettidig omhu. Vi er forsigtige, hensynsfulde, og vi tænker langsigtet strategi. Vi spreder risici, så hverken vores forretning eller aktionærernes kapital vil blive kraftigt påvirket af lokale ”problemer”.

Vi har en børsplatform, og vi er stolte af det. Det er en forpligtelse og vores ambition er at give vores aktionærer et attraktivt udbytte.