Skip to main content Skip to page footer

Földportfólió


Működésünk egyik legfontosabb alapja a saját tulajdonban lévő vagy bérelt mezőgazdasági földterület. A földet megvásároljuk vagy bérleti szerződés alapján használjuk, amelyet folyamatosan megújítunk. A működési érték ezáltal folyamatosan növekszik. Ez a hozzáadott érték nem szerepel a FirstFarms földterületre vonatkozó kimutatásaiban.

A FÖLDTERÜLET ÁRFEJLESZTÉSE

Működési területeinken nincs hivatalos statisztika a mezőgazdasági földterületek adásvételéről, és a földterületről nincs hivatalos minősítés. Ezért nehéz részletes információkat szerezni a földárakról és a földárak alakulásáról. A piaci árakat a tényleges földügyletek és a hivatalos független értékelések alapján mérjük fel. Az értékelést számos paraméter befolyásolja, amelyek közül a legfontosabb a terület mérete, minősége és az ügylet nagysága. A földterületek túlnyomó része több mint 10 éve a tulajdonunkban van.

A FÖLDPORTFÓLIÓ FEJLESZTÉSE

A FirstFarms a megművelt területeken mindig nagy hangsúlyt fektet a föld javítására és egységesítésére, valamint a jelenlegi üzemeltetési központok közelében a potenciálisan összevonható és jó minőségű földterületek bővítésére. E folyamat költségei a normál működésen túl merülnek fel. A FirstFarms különös figyelmet fordít az átlagos területméretre. A szántóföld méretének növelése és a földek egységesítése növeli a működés gazdaságosságát. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a földnyilvántartásban regisztrált tulajdoni viszonyokat alakítsunk ki. A földterületnek csupán egy elenyésző része nem regisztrált a nyilvántartásban.

A MEGVÁSÁROLT MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET KÖNYVELT ÉRTÉKE

  2023 Érték 2022 Érték 2021 Érték 2020 2019
  Hektár mDKK mDKK Hektár mDKK mDKK Hektár mDKK mDKK Hektár mDKK Hektár mDKK
Szlovákia 2625 190 292 2559 188 266 2524 185 232 2522 183 2332 135
Románia 4897 127 344 4868 123 313 4664 114 298 7560 224 5939 136
Cseh Közt. 961 84 123 961 84 125 929 83 94 961 81 929 75
Teljes 8483 401 759 8388 395 704 8117 382 624 11043 488 9200 346

 

A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET ÁTTEKINTÉSE (HEKTÁR)

  Szlovákia Románia Cseh Közt. Magyarország Teljes
  Művelt Saját Művelt Saját Művelt Saját Művelt Saját Művelt Saját
2023 9900 2625 5300 4897 1165 961 400 0 16765 8483
2022 9615 2559 5127 4868 1165 961 425 0 16332 8388
2021 9552 2524 4669 4664 1165 961 0 0 15385 8149
2020 9475 2522 9230 7560 1151 961 0 0 19916 11073
2019 9004 2332 7597 5939 1151 929 0 0 17752 9200