Skip to main content

Răspundere socială


FirstFarms aprobă dezvoltarea în direția unei agriculturi mai durabile. Suntem conștienți de faptul că activitățile noastre au impact asupra climei și naturii, iar obiectivul nostru este să reducem constant acest impact. Colectivul societății FirstFarms are convingerea că nu își poate desfășura activitatea fără a avea grijă de mediul înconjurător, de angajați, de animale și fără a-și respecta angajamentul asumat față de comunitatea locală. Așadar, responsabilitatea socială corporativă este unul dintre sectoarele strategice în cadrul societății FirstFarms. Zi de zi, ne străduim să creăm o societate a cărei activitate să fie în armonie cu mediul înconjurător, să îmbunătățim condițiile de muncă și să sprijinim comunitatea locală.

FirstFarms susține și contribuie la realizarea Agendei 2030 a Națiunilor Unite și a celor 17 Obiective de dezvoltare durabilă și, în acest sens, colaborăm în mod sistematic cu inițiative care sprijină Obiectivele de dezvoltare durabilă, inclusiv "Eliminarea foametei”, "Muncă decentă și creștere economică”, "Consum responsabil", "Acțiune climatică” și "Viața terestră”.

Pentru a ilustra eforturile noastre în direcția dezvoltării durabile, folosim recomandarea Nasdaq privind raportarea datelor ESG (despre mediu, sociale, de guvernanță). Datele ESG conțin cifre-cheie standardizate și rapoarte despre activitatea societății în domeniul protejării mediului, al problemelor sociale și al guvernanței corporative. Indicii-cheie fiind incluși în raportul anual de Responsabilitate socială corporativă, iar cifrele oferă comunităților din proximitate o perspectivă asupra eforturilor noastre pentru o dezvoltare durabilă și asupra rezultatelor pe care le obținem în domeniu.