Skip to main content

Politica de dividende

 

Obiectivul FirstFarms este de a asigura capitalurile proprii și lichiditatea necesare pentru a finanța creșterea organică și prin achiziții a societății. Anual, are loc o evaluare a potențialului de dividende în legătură cu prezentarea conturilor. Dividendele pot fi distribuite acționarilor sub formă de dividende sau răscumpărare de acțiuni.

Acționarii vor avea o rentabilitate a investițiilor lor sub formă de creșteri ale prețurilor acțiunilor și dividende.