Skip to main content

Politika v oblasti dividend

 

Cieľom FirstFarms je zabezpečiť potrebné aktíva a likviditu na financovanie organického a akvizičného rastu spoločnosti. Každoročne sa v súvislosti s predkladaním účtov vykonáva posúdenie potenciálnej dividendy. Dividenda sa rozdeľuje akcionárom prostredníctvom dividendy alebo spätného odkúpenia akcií.

Akcionári majú výnos zo svojich investícií vo forme zvýšení ceny akcie a dividend.