Skip to main content Skip to page footer

Oznámenia spoločnosti a tlačové správy 2023

 

Tu si môžete pozrieť alebo stiahnuť oznámenia a tlačové správy spoločnosti FirstFarms:

Ambitious goal: FirstFarms will double the turnover

Financial calendar 2024 for FirstFarms A/S

Interim financial report for 1 January - 30 September 2023 for FirstFarms A/S

Capital increase at conversion of bonds to shares

Report on insiders trade with FirstFarms A/S\' shares

Correction to company announcement 11/2023: Result of conversion of bonds to shares (related parties are updated)

Result of conversion of bonds to shares

Report on insiders trade with FirstFarms A/S\' shares

Interim financial report for 1 January - 30 June 2023 for FirstFarms A/S

Report on insiders trade with FirstFarms A/S\' shares

OZNÁMENIA SPOLOČNOSTI Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV